Quá tải việc đặt in hóa đơn GTGT tại TP HCM

Ngày 31/3, thời hạn cuối cùng doanh nghiệp không phải tập trung mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ở cơ quan thuế, mà hóa đơn GTGT sẽ do doanh nghiệp tự in hoặc tự đặt in. Tuy nhiên, về vấn đề này, hiện nhiều doanh nghiệp hết sức lo lắng…

Đại diện DNTN Bách Chiến (phường 10, quận 6) băn khoăn, hiện doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn GTGT mua tại Chi cục Thuế theo mẫu cũ. Nếu đến ngày 31/3 mà doanh nghiệp không sử dụng hết hóa đơn GTGT này thì có bắt buộc hủy bỏ để mua, sử dụng hóa đơn theo mẫu mới hay doanh nghiệp vẫn được tiếp tục được sử dụng đến hết? Công ty TNHH Cao Minh (phường 5, quận 10) thì cho rằng, đã đăng ký gia hạn sử dụng hóa đơn GTGT của Bộ Tài chính ngày 20/1/2011. Vậy công ty được gia hạn đến 31/3 hay 31/12/2011?… Với những vướng mắc của các doanh nghiệp về việc sử dụng hóa đơn, bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP HCM cho rằng, đại bộ phận doanh nghiệp trên địa bàn TP HCMđã được cơ quan thuế TP tập huấn các quy định về hóa đơn chứng từ từ tháng 7 đến 8/2010 và cũng có rất nhiều doanh nghiệp đã chủ động về vấn đề này từ tháng 10/2010. Doanh nghiệp lo lắng về hóa đơn chứng từ tại buổi đối thoại với Cục Thuế TP HCM. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có một số doanh nghiệp còn tồn hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành và một số doanh nghiệp còn tồn hóa đơn tự in trước đây. Do đó, để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp về vấn đề hóa đơn còn tồn, cơ quan thuế cũng hướng dẫn doanh nghiệp: Nếu hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành thì doanh nghiệp sử dụng đến 31/3 thì chấm dứt; Còn với hóa đơn tự in đến ngày 31/3 vẫn còn tồn, nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng hết thì làm thủ tục thông báo phát hành. Để giải quyết khó khăn, vướng mắc, Bộ Tài chính đã ban hành 2 văn bản: Thông tư số 13/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung điểm a,b khoản 1, điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC (có hiệu lực thi hành ngày 25/3/2011) và Công văn số 908/TCT-CS. Theo Thông tư số 13/2011/TT-BTC, doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng trở lên được tự in hóa đơn (thay vì 5 tỷ đồng trở lên mới được tự in hóa đơn theo quy định cũ), đã mở rộng thêm đối tượng tự in hóa đơn, phần nào giải quyết tình trạng ách tắc tại các nhà in…; Công văn số 908/TCT- CS về việc sử dụng hóa đơn tự in cũng đã "gỡ rối" những vướng mắc cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng sẽ hỗ trợ cung cấp cho các doanh nghiệp phần mềm in hóa đơn, phần mềm kế toán có tính năng in hóa đơn, sử dụng miễn phí trong thời hạn từ 3 - 6 tháng. Cũng theo Cục Thuế TP HCM, tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì các doanh nghiệp được sử dụng 3 hình thức tự tạo hóa đơn khác nhau: Hóa đơn tự in, đặt in và hóa đơn điện tử. Do đó, trong khi chưa nhận được hóa đơn đặt in tại các nhà in, các doanh nghiệp có đủ điều kiện tự in hóa đơn thì sử dụng hình thức hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử