Quá tải và thiếu thực tế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tôi hỏi thầy dạy sử, thầy cười nói rằng chương trình không có dạy về từng triều đại các vua nên học sinh (HS) không biết về Tô Hiến Thành!

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=108517