Quá tải nhà thuốc bệnh viện

Với khoảng thời gian ngắn ngủi: 19 giây để phát thuốc, hầu hết các nhân viên nhà thuốc bệnh viện hiện không thể làm đúng chức năng của mình. Một khảo sát mới đây của bệnh viện cũng cho thấy, nhà thuốc bệnh viện hiện chỉ đáp ứng được 30% đơn thuốc được kê đơn tại khu khám bệnh. Cũng như khối điều trị, khối dược bệnh viện hiện đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng