Qua rồi cái thời “không có gì để nói” !

    Gốc

    (HNM) - Cái thời “không có gì để nói” ấy mới cách đây độ dăm năm về trước. Tất nhiên cái để nói là những thành tích nổi trội, những việc làm được. Đến giờ nhớ lại những ngày ấy, Giám đốc Trung tâm TDTT Sóc Sơn Đoàn Văn Sinh vẫn khẳng định: “Đúng là cái thời ấy, thể thao của huyện chẳng có gì đáng khoe cả”. Nhưng bây giờ, thời ấy đã qua.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/45/147284