"Qua internet, người dân có thể tố cáo tham nhũng ngay từ nhà"

Trong hai ngày 25-26.6 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội thảo "phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính". Ông Tin Yeow Cheng (ảnh), đại diện Cơ quan phòng chống tham nhũng Singapore, đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn đã giúp nước này đẩy lùi tham nhũng. Ông cho biết :