Quá hạn lãi vay hơn 1.483 tỷ đồng, HAGL khẳng định có thể trả nợ khi đến hạn

  Tạp Chí Nhà Đầu Tư - Chuyên Trang Đầu Tư Tài Chính
  2767 liên quanGốc

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) mới đây đã công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021, trong đó kiểm toán nhấn mạnh về khoản lỗ lũy kế hơn 7.371 tỷ đồng của công ty và nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

  Quá hạn lãi vay gần 1.500 tỷ đồng, HAGL khẳng định có thể trả nợ khi đến hạn

  Theo đó, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của HAGL đạt hơn 810 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2020 và không có quá nhiều biến động so với báo cáo tự lập.

  Giá vốn hàng bán tăng 24% so với báo cáo tự lập, làm lợi nhuận gộp “bốc hơi” 125 tỷ đồng, chỉ còn hơn 108 tỷ đồng.

  Trừ đi các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế của HAGL lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 8,3 tỷ đồng, chỉ bằng gần nửa so với khoảng lãi sau thuế ở báo cáo tự lập trước đó. Lãi ròng cũng giảm tương tự về 18,2 tỷ đồng.

  Cùng với việc điều chỉnh tăng giá vốn liên quan đến phân bổ giá trị hợp lý của một số tài sản, kiểm toán viên trong quá trình lập báo cáo tài chính cũng điều chỉnh giảm dự phòng các khoản phải thu sau khi thực hiện rà soát khả năng thu hồi.

  Tại báo cáo tài chính kiểm toán, các khoản vay nợ của HAGL được thuyết minh kỹ hơn trong đó một điểm đáng chú ý là khoản vay trái phiếu với trái chủ là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

  Tại ngày 30/6/2021 và ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên, diện tích trồng cao su và cọ dầu thực tế thấp hơn cam kết trong hợp đồng tín dụng. Bên cạnh đó, HAGL cũng chưa tiến hành thanh toán lãi vay phải trả đến hạn tại ngày 30/6/2021 với tổng giá trị hơn 1.483 tỷ đồng. Phía kiểm toán cũng cho rằng tại ngày 30/6/2021, HAGL đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay.

  Ngoài ra, kiểm toán cũng nhấn mạnh vào khoản lỗ hơn 7.371 tỷ đồng của HAGL ở báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. Kết hợp với những vấn đề khác, kiểm toán nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HAGL.

  Giải trình về những ý kiến của kiểm toán, HAGL cho biết đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu t tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

  Ngoài ra, HAGL cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên. HAGL khẳng định có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động của công ty trong kỳ kế toán tiếp theo.

  Ngoài ra, HAGL trước đó cũng đã công bố về việc xin ý kiến cổ đông sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lũy kế với tổng giá trị là hơn 3.263 tỷ đồng.

  Cổ phiếu HAG mở cửa phiên 31/8 ở mức giá 5.050 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 4.700 tỷ đồng.

  Hải Đường

  Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/qua-han-lai-vay-hon-1483-ty-dong-hagl-khang-dinh-co-the-tra-no-khi-den-han-20180504224258037.htm