Qua giải quyết khiếu nại tố cáo, trả lại quyền lợi cho 207 người dân

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân hơn 8,4 tỷ đồng, 7 ha đất các loại; trả lại quyền lợi cho 207 người, kiến nghị xử lý hành chính 115 người, khởi tố 4 vụ, 2 đối tượng.

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I và kế hoạch công tác quý II năm 2016.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo ; theo thống kê của Thanh tra Chính phủ, trong quý I, cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp nhận 42.880 đơn thư, đã xử lý 25.096 đơn đủ điều kiện; có 6.474 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ tiếp nhận 4.567 đơn thư các loại (tăng 42% so với cùng kỳ 2015), đã xử lý 2.358 đơn. Trong số đơn đã xử lý có: 951 đơn đủ điều kiện xử lý chiếm 40,3%, còn lại là đơn trùng và đơn không đủ điều kiện.

Qua giải quyết khiếu nại tố cáo, trả lại quyền lợi cho 207 người dân - Ảnh 1

Quý I, qua giải quyết khiếu nại tố cáo, trả lại quyền lợi cho 207 người dân.

Sau khi xử lý đã phát hành 787 văn bản hướng dẫn và 164 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; giao 06 vụ việc cho các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để kiểm tra, rà soát theo địa bàn, lĩnh vực được phân công.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp nhận 38.313 đơn thư, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2015. Qua phân loại có 24.145 đơn đủ điều kiện xử lý (khiếu nại 11.504 đơn, tố cáo 1.845 đơn).

Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 3.722 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đạt tỷ lệ trên 57,5%. Trong đó, Thanh tra Chính phủ kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý 8 vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Các Bộ ngành, địa phương đã giải quyết 3.714 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân hơn 8,4 tỷ đồng, 07 ha đất các loại; trả lại quyền lợi cho 207 người, kiến nghị xử lý hành chính 115 người, khởi tố 4 vụ, 2 đối tượng.

Về kế hoạch trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ tổ chức giải quyết kịp thời, có hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại địa phương, cơ sở khi mới phát sinh; tiếp tục kiểm tra, xem xét các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phấn đấu tham mưu giải quyết đúng chính sách, pháp luật trên 85% vụ việc thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện tốt các kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Hòa Lộc