QH Mỹ thông qua ngân sách năm 2008

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – QH Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách năm 2008, trong đó bao gồm 70 tỷ USD bổ sung cho hai cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan mà không kèm theo điều kiện nào về thời hạn rút quân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112155&sub=82&top=45