QCG: Giải phóng 1.076 tỷ đồng tồn kho, năm 2020 ghi nhận lãi 82 tỷ đồng

  2770 liên quanGốc

  Nhờ bàn giao căn hộ, quý 4 Quốc Cường Gia Lai tiếp tục ghi nhận 19,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, qua đó lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 81,8 tỷ đồng, tăng trưởng 40%...

  Điểm nổi bật trong báo cáo tài chính quý 4/2020 của Quốc Cường Gia Lai cho thấy giá trị hàng tồn kho đã giảm hơn 1.076 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Các dự án điện tiếp tục mang lại nguồn lợi nhuận tăng trưởng ổn định cho QCG.

  Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 hợp nhất. Theo đó, một loạt chỉ tiêu kinh doanh quan trọng trong quý 4 và năm 2020 tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Doanh thu thuần quý 4 đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng 77%; lũy kế năm 2020 đạt 1.868 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ.

  Lợi nhuận gộp quý 4 đạt hơn 98 tỷ đồng, gấp gần 7 lần; lũy kế năm 2020 đạt gần 295 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 28,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là lỗ 13,5 tỷ đồng; lũy kế năm 2020 đạt 102,5 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 81,8 tỷ đồng, tăng trưởng 40% trong đó quý 4 đạt 19,8 tỷ đồng.

  Quốc Cường Gia Lai cho biết, doanh thu và lợi nhuận trong kỳ tăng mạnh do trong kỳ công ty đã tăng bàn giao căn hộ cho khách hàng. Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, doanh thu tăng trong kỳ đến từ mảng kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, mảng điện cũng tăng lên hơn 34% và đóng góp khoảng 46 tỷ đồng lợi nhuận gộp, khoảng 45% tổng lợi nhuận gộp của công ty.

  Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt 10.332 tỷ đồng, giảm gần 1.100 tỷ đồng nhờ giải phóng hàng tồn kho đến 1.076 tỷ đồng. Số dư hàng tồn kho tại ngày cuối năm đạt 7.373 tỷ đồng.

  Với kết quả nói trên, năm 2020, Quốc Cường Gia Lai vượt 2,5%kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

  Quỳnh Nguyễn

   Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/qcg-giai-phong-1076-ty-dong-ton-kho-nam-2020-ghi-nhan-lai-82-ty-dong-20210202075152098.htm