PXT bàn giao Kho LPG 1.500T và Kho LPG 2.000T

(ĐTCK-online) CTCP Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí (PXT) vừa tiến hành bàn giao hai công trình Kho LPG 2.000T và Trạm xuất xe bồn Dung Quất do PV Gas làm chủ đầu tư và Kho LPG 1.500T Dung Quất do PV Gas - South làm chủ đầu tư.

Hai công trình bao gồm 3 bồn cầu chứa LPG (khí hóa lỏng) với tổng sức chứa 3.500 tấn, hệ thống xuất LPG cho xe bồn và các hệ thống phụ trợ. Giải pháp công nghệ được chọn là công nghệ tiên tiến, bảo đảm quá trình hoạt động của Kho an toàn, hiệu quả; đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với trang thiết bị của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 200 tỷ đồng, do PXT làm tổng thầu.