PVX: Lãi quý III/2016 cao nhất 7 quý

Sau 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 264,91 tỷ đồng, gấp gần 14 lần so với cùng kỳ 2015. So với kế hoạch lãi ròng 75 tỷ đồng trong năm 2016 thì kết quả thực hiện trong 9 tháng của PVX đã gấp 3,5 lần chỉ tiêu đề ra.

Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016.

Theo đó, trong quý III, PVX ghi nhận doanh thu thuần 2.310,8 tỷ đồng, giảm 5,6% so cùng kỳ năm 2015. Giá vốn hàng bán tuy có giảm nhưng mức giảm không đáng kể đã khiến lợi nhuận gộp của công ty chỉ còn hơn 74 tỷ đồng, thấp hơn 35% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhờ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh, đồng thời công ty có lời hơn 7,5 tỷ đồng từ hoạt động khác nên lợi nhuận trước thuế của PVX quý III/2016 đạt hơn 119,2 tỷ đồng, tăng gấp 7,5 lần so với quý III/2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 116,46 tỷ đồng, cao gấp 11,6 lần so với cùng kỳ 2015. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất kể từ quý I/2015.

Lũy kế 9 tháng 2016, PVX đạt doanh thu thuần 7.198,6 tỷ đồng, thấp hơn mức 7.853 tỷ đồng cùng kỳ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp 9 tháng cũng giảm mạnh từ 219 tỷ đồng cùng kỳ 2015 xuống còn 90,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mức lỗ từ công ty liên kết, liên doanh cũng giảm mạnh xuống chỉ còn gần 8 tỷ đồng, so với 24,8 tỷ đồng cùng kỳ đã khiến lợi nhuận trước thuế của PVX 9 tháng đạt 285,4 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ 2015.

Lợi nhuận sau thuế đạt 264,91 tỷ đồng, gấp gần 14 lần so với 9 tháng năm 2015. So với kế hoạch lãi ròng 75 tỷ đồng trong năm 2016 thì kết quả thực hiện trong 9 tháng của PVX đã gấp 3,5 lần chỉ tiêu đề ra.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 9 tháng đạt 672 đồng/cổ phiếu, tăng mạnh so với mức 61 đồng/cổ phiếu cùng kỳ năm 2015.

Tính đến 30/9/2016, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty là -2.780,9 tỷ đồng, giảm so với mức -3.028 tỷ đồng ghi nhận hồi đầu năm 2016.

Tổng tài sản của công ty tới 30/9 giảm 9,5% so với đầu kỳ, còn 13.456,3 tỷ đồng.

Vân Hạ