PVT: Market Vectors-Vietnam ETF không còn là cổ đông lớn

Kết thúc ngày 25/01/2016, Market Vectors-Vietnam ETF đã bán 126,000 cp của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (HOSE: PVT), giảm sở hữu còn 12,739,735 cp, tương ứng tỷ lệ 4.97%. Như vậy Market Vectors-Vietnam ETF không còn là cổ đông lớn của PVT.

Tài liệu đính kèm:
20160125_20160125 - PVT - BC SH CD LON - MARKET VECTORS ETF TRUST-MARKET VECTORS-VN ETF.pdf