PVS tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 5%

HĐQT của Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (mã PVS - HNX) đã phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông của công ty.

Theo đó, PVS sẽ tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, với tỷ lệ 5%/mệnh giá (500 đồng/CP).

Dù hiệu quả kinh doanh sụt giảm do tác động của giá dầu. Tuy nhiên, trên báo cáo tài chính quý III/2016, PVS vẫn còn 3.195 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, riêng lợi nhuận chưa phân phối kỳ này là 805 tỷ đồng. Tiền và các khoản tiền gởi tại các ngân hàng xấp xỉ 7.250 tỷ đồng.

Doanh thu thuần quý III/2016 của PVS đạt 4.772 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lãi sau thuế hơn 61,3 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 124,5 tỷ đồng, giảm 66,5%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của PVS đạt hơn 13.917,5 tỷ đồng, giảm 28%. Lợi nhuận sau thuế đạt 749,7 tỷ đồng, giảm mạnh 42% so với 9 tháng đầu năm 2015 và hoàn thành 78% kế hoạch cả năm 2016. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 816 tỷ đồng.

Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, giá cổ phiếu PVS dao động ở mức 17.300 đồng/CP đến 21.200 đồng/CP.

PVS tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 5% - Ảnh 1