PVS (mẹ) lãi quý III/2016 giảm 41% do ảnh hưởng giá dầu và trich lập dự phòng

9 tháng đầu năm 2016, PVS đạt gần 7.150 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 26,6% so với cùng kỳ. Công ty lãi sau thuế 573 tỷ đồng, giảm mạnh 37% so với 9 tháng đầu năm 2015.

Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (mã PVS - HNX) đã công bố BCTC công ty mẹ quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 257,4 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty giảm tới 26% và đạt hơn 2.434 tỷ đồng. Do tốc độ giảm giá vốn mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu nên lợi nhuận gộp của PVS quý III/2016 vẫn tăng tới 53% và đạt hơn 139,8 tỷ đồng.

Quý III/2016, PVS đạt hơn 342 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, giảm 15% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng vọt lên mức 208 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 31% và 18%.

Kết quả, PVS lãi sau thuế quý III/2016 hơn 208 tỷ đồng, giảm mạnh 41% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế quý III/2016 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ là do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Dich vụ kỹ thuật dầu khí (dịch vụ tài, dịch vụ dầu khí, dịch vụ căn cứ cảng dầu khí...) giảm bởi biến động giá dầu thô và thị trường Dịch vụ này giảm mạnh.

Bên cạnh đó, quý III/2016, PVS đã thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí và Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV do dịch vụ đóng mới và sửa chữa giàn khoan, dịch vụ khảo sát địa vật lý (2D, 3D) giảm mạnh bởi ảnh hưởng của giá dầu thô và nhu cầu thị trường sụt giảm mạnh.

PVS (mẹ) lãi quý III/2016 giảm 41% do ảnh hưởng giá dầu và trich lập dự phòng - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, PVS đạt gần 7.150 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 26,6%. Công ty lãi sau thuế 573,38 tỷ đồng, giảm mạnh 37% so với 9 tháng đầu năm 2015.