PVS chuẩn bị tăng vốn lên 500 tỷ đồng

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Trong quý 4/2007, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PVS) sẽ hoàn thiện thủ tục tăng vốn lên 500 tỷ đồng...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=da49eaf7d8ed18&page=category