PVR: Quý IV/2015 không có doanh thu, cả năm lỗ hơn 10 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2015, doanh thu thuần của PVR đạt gần 3 tỷ đồng, gấp 6 lần so với năm trước. Tuy nhiên, công ty vẫn lỗ tới gần 10,3 tỷ đồng, trong khi đó năm 2014, PVR lãi nhẹ gần 1,7 tỷ đồng.

CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (mã PVR - HNX) đã công bố BCTC quý IV/2015, với kết quả khá tiêu cực.

Theo đó, quý IV/2015, công ty không có doanh thu, trong khi cùng kỳ, doanh thu thuần của công ty đạt gần 500 triệu đồng.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của PVR đạt gần 50 triệu đồng, trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt tới hơn 3,3 tỷ đồng, cùng kỳ, công ty được hoàn nhập hơn 3 tỷ đồng.

Kết quả, PVR lỗ sau thuế quý IV/2015 là gần 3,3 tỷ đồng, cùng kỳ, công ty lãi hơn 3 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc thua lỗ trong quý IV/2015 được PVR đưa ra là do hoạt động chính của công ty là kinh doanh BĐS. Hiện nay, công ty tập trung chủ yếu vào đầu tư hai dự án Văn Phú và Việt Hưng. Theo quy định của pháp luật, hoạt động kinh doanh này chưa mang lại doanh thu trong kỳ báo cáo.

PVR: Quý IV/2015 không có doanh thu, cả năm lỗ hơn 10 tỷ đồng - Ảnh 1

Lũy kế cả năm 2015, doanh thu thuần của công ty đạt gần 3 tỷ đồng, gấp 6 lần so với năm trước. Tuy nhiên, công ty vẫn lỗ tới gần 10,3 tỷ đồng, năm 2014, PVR lãi nhẹ gần 1,7 tỷ đồng.

Hết năm 2015, tiền và tương đương tiền của PVR đạt hơn 11,9 tỷ đồng, gấp 4 lần số đầu năm. Khoản lỗ lũy kế của công ty đã được nâng lên thành hơn 32,5 tỷ đồng.