PVN nộp ngân sách 108 nghìn tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch 2018

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, tính chung 11 tháng năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 3,3%- 18% kế hoạch 11 tháng đề ra.

Sản lượng khai thác dầu 11 tháng đạt 12,84 triệu tấn, vượt 5,6% so với kế hoạch 11 tháng.

Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tổng sản lượng khai thác quy tính chung 11 tháng đạt 22,1 triệu tấn, vượt 5,4% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 96,8% kế hoạch năm.

Sản lượng khai thác dầu 11 tháng đạt 12,84 triệu tấn, vượt 5,6% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 97% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí đạt 9,26 tỷ m3, vượt 5,2% kế hoạch 11 tháng và bằng 96,4% kế hoạch năm.

Sản xuất điện 11 tháng đạt 18,99 tỷ kWh, sản xuất đạm đạt 1,477 triệu tấn, sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 8,53 triệu tấn.

Về chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn, theo PVN, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn 11 tháng đầu năm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, vượt 46,5% kế hoạch năm, tổng doanh thu toàn Tập đoàn vượt 16,8% kế hoạch 11 tháng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 542,344 nghìn tỷ đồng, vượt 16,8% so với kế hoạch 11 tháng và vượt 2,2% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 108,122 nghìn tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch cả năm.

H.Anh