PVN giữ giá bán sản phẩm thấp hơn thị trường

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Sau một tháng thực hiện chương trình hành động kiềm chế lạm phát, PVN đã đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và góp phần bình ổn thị trường các sản phẩm trọng yếu như phân bón, khí hóa lỏng, khí đốt.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/248591/Default.aspx