PVL: Xin ý kiến cổ đông giảm kế hoạch kinh doanh

(NDHMoney) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (mã PVL-HNX).

Cụ thể, ngày 16/11 là thời hạn đăng ký cuối cùng và dự kiến từ 30/11 - 9/12, PVL sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản tại trụ sở Công ty, tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

PVL xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Được biết, quý 3 vừa qua, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVL đạt gần 8,2 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 619 triệu đồng.

Do chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính cao nên quý này, công ty lỗ 4,4 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, PVL vẫn lãi được 7,5 tỷ đồng. 9 tháng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 73,86 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 6 tỷ đồng.