PVL: Quý III/2016 không hoạt động, 'sống nhờ' thu nhập khác

Công ty hoàn toàn không có đồng doanh thu nào từ hoạt động kinh doanh trong quý.

PVL: Quý III/2016 không hoạt động, 'sống nhờ' thu nhập khác - Ảnh 1

BCTC quý III/2016 của CTCP Địa ốc Dầu Khí (mã PVL ) cho thấy, trong kỳ doanh nghiệp không hề có một đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh trong khi chỉ thu về 2,6 triệu đồng từ doanh thu hoạt động tài chính. Cùng với đó, PVL còn phát sinh gần 2 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp đã khiến doanh nghiệp này lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động khác đã “cứu nguy” cho PVL khi mang về 14 tỷ đồng. Dù vậy, PVL không đề cập chi tiết về nguồn thu này trong báo cáo.

Sau khi trừ các chi phí, PVL lãi ròng hơn 12 tỷ đồng, bỏ xa con số lỗ gần 4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, PVL đạt hơn 135 triệu đồng doanh thu, giảm 64% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng ghi nhận đạt gần 7,9 tỷ đồng, so với mức lỗ 17,8 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2015.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của PVL đạt 1.009 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn nửa, còn 1,7 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 7,2%, còn 372 tỷ đồng.

Hiện PVL đang có khoản lỗ lũy kế gần 191 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu vì thế bị “ăn mòn” còn 322 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đang ở mức hơn 2 lần.

Trần Thúy