PVF mua tiếp 5 triệu cổ phần PPC

TCT Tài chính CP Dầu Khí Việt Nam (HOSE: PVF) đã mua thành công 2,000,000 cổ phần của CTCP Nhiệt Điện Phả Lại (HOSE: PPC) như đăng ký, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 2.13% VĐL.

Ngày kết thúc giao dịch là 13/04/2012. Trước đó, PVF nắm giữ 4,956,430 cổ phiếu PPC, chiếm tỷ lệ 1.52% VĐL.

Được biết, ông Nguyễn Việt Hà - Ủy viên HĐQT của PPC đồng thời cũng là cán bộ tại PVF. Cá nhân ông Hà hiện không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PPC nào.

Tiếp đó, PVF đăng ký mua 5,000,000 cổ phần PPC nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 20/04/2012 đến ngày 15/06/2012. Nếu thành công, PVF sẽ nắm giữ 11,956,430 cổ phiếu PPC.