PVE giải trình giá giảm sàn 5 phiên liên tiếp

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Đây là trường hợp đầu tiên trên sàn Hà Nội phải giải trình về việc tăng giảm giá cổ phiếu liên tục trong 5 phiên liên tiếp...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=136ca5e72634dd&page=category