PVcomBank tăng tỷ lệ vốn góp tại PSI lên trên 50%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã PSI - HNX) đã công bố Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

PVcomBank tăng tỷ lệ vốn góp tại PSI lên trên 50% - Ảnh 1

Theo đó, ĐHĐCĐ của PSI đã thông qua việc Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) nhận chuyển nhượng vốn góp để tăng tỷ lệ góp vốn tại PSI lên trên 50% từ các cổ đông là Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam, CTCP Đầu tư Tài chính Công Đoàn Dầu khí Việt Nam và CTCP Du lịch biển Mỹ Khê.

Quý II/2016, lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận 1,7 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ ròng hơn 7 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu của PSI đạt 42,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2,5 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2015 lỗ 5,6 tỷ đồng).