PVC (hợp nhất) báo lỗ quý III/2016 hơn 24 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của PVC đạt 2.291 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế hơn 30,3 tỷ đồng, cùng kỳ PVC vẫn có lãi tới 167,4 tỷ đồng.

Tổng Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (mã PVC - HNX) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 902 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp kỳ này của PVC chỉ đạt hơn 43 tỷ đồng, giảm mạnh 58% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 5,4 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, trong khi đó, chi phí tài chính tăng 24% và đạt hơn 10 tỷ đồng. Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, PVC vẫn ghi nhận mức lỗ sau thuế hơn 24 tỷ đồng trong quý III/2016, cùng kỳ, công ty có lãi hơn 22 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc PVC bị lỗ trong quý III/2016 là do tác động của biến động giá dầu, các nhà thầu dầu khí giãn/hủy kế hoạch khoan làm doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ dung dịch khoán - hoạt động mang lại lãi chủ yếu của PVC quý III/2016 sgiảm tới 41,4% so với cùng kỳ (-187,8 tỷ đồng). Để đảm bảo cạnh tranh, PVC đã phải giảm giá bán. Trong khi đó, chi phí quản lý phải trích tăng dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của PVC đạt 2.291 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế hơn 30,3 tỷ đồng, cùng kỳ PVC vẫn có lãi tới 167,4 tỷ đồng.

Hết quý III/2016, nợ ngắn hạn của PVC đạt mức 1.217 tỷ đồng, tăng tới 65% so với số đầu năm, trong đó chủ yếu là do tăng khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.