PVB bất ngờ hồi tố giảm 40% lợi nhuận năm 2015, lỗ 37 tỷ đồng quý III

Quyết toán khối lượng thực hiện giảm khiến lợi nhuận năm 2015 của Bọc ống Dầu khí giảm một nửa so với công bố trước đó. Ba quý đầu năm nay, PVB sống "vật vờ" do sụt giảm đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (mã PVB-HNX) công bố báo cáo tài chính quý III/2016. Cùng đó, PVB điều chỉnh hồi tố kết quả kinh doanh năm 2015 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh.

Lý do điều chỉnh hồi tố là năm 2015 PVB mới tạm ghi nhận doanh thu bọc ống theo giá trị hợp đồng. Khi thực hiện quyết toán khối lượng, kết quả thực hiện lại giảm so với khối lượng quy định trong hợp đồng. Giá trị quyết toán vì đó giảm. Doanh thu giảm 67 tỷ đồng, còn hơn 900 tỷ đồng và kéo theo giá trị giảm tương ứng của lợi nhuận gộp. Lãi sau thuế sau giảm 40%, xuống còn 75 tỷ đồng. EPS năm 2015 giảm mạnh từ 5.290 đồng xuống còn 2.921 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vì đó giảm hơn 51 tỷ đồng, xuống còn 199 tỷ đồng. Năm 2015, PVB quyết định chi trả cổ tức với tỷ lệ 25%. Danh sách cổ đông nhận cổ tức đã được chốt vào ngày 23/9 và dự kiến ngày 14/10 vừa qua thanh toán cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Với 21,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền để chi trả cổ tức là 54 tỷ đồng.

Quý III/2016 tiếp tục là một quý hoạt động cầm chừng của PVB. Doanh thu hoạt động kinh doanh của PVB quý này chỉ vỏn vẹn 1,43 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bọc ống chỉ đạt hơn 2,6 tỷ đồng, tương đương 0,3% cùng kỳ.

Trong khi đó, PVB vẫn phải trích chi phí cho hoạt động này (68 tỷ đồng trong 9 tháng). Đây là nguyên nhân chính khiến PVB thua lỗ trong năm nay. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đã âm 53 tỷ đồng.

Nhờ lợi nhuận để lại từ các năm trước, nên dù 3/4 quý gần đây lỗ nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý III vẫn còn hơn 105 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận chưa phân phối này sẽ giảm một nửa sau khi PVB chi trả cổ tức cho cổ đông.