PV ông Lê Công Thành - Cục trưởng Cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu về việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta

(VOH) - Theo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu của Việt Nam vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, mực nước biển dâng đang tác động đến nhiều ngành kinh tế của nước ta.

Dự báo vào năm 2100, nếu không có các biện pháp gia cố đê điều và các hệ thống tiêu thoát nước, nước biển dâng có thể làm ngập một diện tích đến 30.945 km2, bằng 9,3% diện tích bề mặt mặt đất của Việt Nam. Phóng viên Đài có cuộc phỏng vấn ông Lê Công Thành, Cục trưởng Cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này: