PV GAS đạt danh hiệu 'Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2016'

PV GAS và 2 đơn vị thành viên đạt danh hiệu doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2016

Ông Phạm Hồng Lĩnh - Phó Tổng Giám đốc PV GAS đón nhận danh hiệu

Ngày 8/11/2016, tại Hà Nội, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đại diện Ban tổ chức trao danh hiệu Doanh nghiệp phát triển bền vững VN 2016 cho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PV Gas) và 2 đơn vị thành viên là Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Việt Nam.

Để có tên trong “Bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2016", PVGAS đã tham gia chương trình đánh giá doanh nghiệp phát triển bền vững do VCCI tổ chức, thông qua bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI - đo lường các mục tiêu và quản lý các thay đổi trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm hướng tới phát triển bền vững. Bộ chỉ số CSI bao gồm 151 tiêu chí mang tính định lượng cao, được VCCI xây dựng rất chặt chẽ và khoa học.

Đây là danh hiệu rất ý nghĩa, là sự ghi nhận của Chính phủ, Bộ Ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, xã hội đối với các hoạt động của PV Gas. Qua đó khẳng định uy tín, thương hiệu và cam kết của PV GAS trong việc phát triển kinh doanh theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

Chương trình xếp hạng doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2016 được tổ chức lần thứ nhất do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) phối hợp với Bộ LĐTB&XH, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

PV