PV GAS D ghi nhận lợi nhuận quý III/2022 tăng gần 20% so với cùng kỳ

  Thời báo Tài chính
  Gốc

  Công ty CP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D, mã chứng khoán: PGD) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2022, ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.845 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 126,8 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 101 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021.

  Lý giải kết quả SXKD tăng trưởng trong quý III/2022, PV GAS D cho biết, sản lượng khí tiêu thụ tăng 18% dẫn đến doanh thu và lợi nhuận tăng (so với cùng kỳ).

  Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, PV GAS D ghi nhận doanh thu 8.759 tỷ đồng, tăng 33%. Lợi nhuận trước thuế 325 tỷ đồng, tăng 43%; lợi nhuận sau thuế 259 tỷ đồng, tăng 42%.

   Đường ống vận chuyển khí thấp áp đến hộ tiêu thụ.

  Đường ống vận chuyển khí thấp áp đến hộ tiêu thụ.

  Năm 2022, PV GAS D đặt kế hoạch doanh thu 9.303,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 256,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 205,1 tỷ đồng. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2022, PV GAS D đã đạt 94% kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận của năm 2022.

  Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của PV GAS D đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm 2022.

  PV GAS D vừa qua cũng đã công bố chiến lược kinh doanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035: “Khai phá tiềm năng, khai sinh giá trị”, với tầm nhìn phát triển bền vững và đi đầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm khí thiên nhiên, LNG tái hóa, đảm bảo nguồn nhiên liệu sạch cung cấp đến các khu công nghiệp và đô thị tại Việt Nam.

  Trong chiến lược kinh doanh, PV GAS D đặt mục tiêu tổng quát là phát huy và khẳng định thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực cung cấp khí thiên nhiên bằng đường ống, tiếp tục phát triển, đầu tư xây dựng và đẩy mạnh công tác thị trường; giữ vững vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong phân phối khí bằng đường ống cho các hộ khách hàng công nghiệp, hoạt động có hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị khí; đóng vai trò đơn vị chủ lực trong thực hiện chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ LNG tái hóa đến khách hàng công nghiệp bằng đường ống; nghiên cứu, xây dựng, hình thành và phát triển thị trường khí đô thị.

  Bên cạnh đó, PV GAS D sẽ từng bước quy hoạch, triển khai hệ thống phân phối khí thiên nhiên bằng đường ống khắp Đông Nam Bộ; xây dựng, mở rộng hệ thống tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hình thành mạng lưới khách hàng tiêu thụ khí tại miền Trung, Tây Nam Bộ, kết nối với các đường ống chính của PV GAS; tăng trưởng sản lượng ổn định hằng năm, phát huy sức mạnh tổng hợp cùng các đơn vị của PV GAS để phát triển, duy trì nắm giữ thị phần chi phối thị trường khí thiên nhiên trong nước./.

  Hằng Nga

  Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/pv-gas-d-ghi-nhan-loi-nhuan-quy-iii2022-tang-gan-20-so-voi-cung-ky-115888.html