PV Gas - City đăng ký niêm yết gần 19 triệu cổ phiếu trên HNX

(NDHMoney) Sàn Hà Nội thông báo vừa nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PV Gas-City).

Cụ thể, PV Gas - City đăng ký niêm yết 18.870.000 cổ phiếu trên HNX. Công ty có vốn điều lệ 188,7 tỷ đồng, trong đó, cổ đông trong nước chiếm 56,11% và cổ đông nước ngoài chiếm 43,89%. Trụ sở chính của công ty đặt tại lầu 4, số 173, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. PV Gas - City hoạt động chính trong các lĩnh vực: Tư vấn, thiết kế, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy thiết bị và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất knh doanh gas; tư vấn lập dự án đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống, thiết bị công nghệ phục vụ cung cấp, sản xuất khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên tổng hợp (SNG), ...