PV Đại tá Lê Đông Phong, Phó Giám đốc CATP về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2011

(VOH) - Những năm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp không nhỏ cho phát triển kinh tế-xã hội của thành phố cũng như cả nước. Trong bối cảnh hiện nay, kinh tế thành phố không ngừng phát triển và hội nhập với thế giới.

Đại tá Lê Đông Phong. Ảnh: CATP Đối với công an thành phố những nhiệm vụ đặt ra ngày càng nhiều thử thách và khó khăn hơn. Nhân dịp đầu năm, phóng viên đài đã phỏng vấn Đại tá Lê Đông Phong, Phó Giám đốc Công an thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm mà công an thành phố xác định trong năm 2011: