Putin: Nga không muốn là siêu cường thống trị thế giới

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Tổng thống Nga hôm 19/12 tuyên bố rằng, Nga không muốn là siêu cường thống trị thế giới hiện đại hoặc áp đặt quan điểm của họ với các nước khác, nhưng hi vọng sẽ phát triển các khả năng đủ để bảo vệ các lợi ích của chính họ.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/33787/default.aspx