PTT Vương Đình Huệ: DN đã cổ phần hóa phải niêm yết, báo cáo Thủ tướng kết quả trước 1/11

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các doanh nghiệp đã cổ phần hóa khẩn trương hoàn tất việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định đồng thời báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước 1/11/2016.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký văn bản 1768 về việc chuyển nhượng vốn theo Nghị định 91/2015 trong đó yêu cầu các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán phải khẩn trương hoàn tất theo quy định.

PTT Vương Đình Huệ: DN đã cổ phần hóa phải niêm yết, báo cáo Thủ tướng kết quả trước 1/11 - Ảnh 1

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lập danh sách các doanh nghiệp trực thuộc đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán, chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước phối hợp, đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn tất việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 1/11/2016.