PTSC Thanh Hóa (PSN) sắp đưa 40 triệu cổ phiếu gia nhập sàn UpCOM

Từ khi cổ phần hóa đến nay PTSC Thanh Hóa chưa tiến hành tăng vốn điều lệ.

PTSC Thanh Hóa (PSN) sắp đưa 40 triệu cổ phiếu gia nhập sàn UpCOM - Ảnh 1

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận cho CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa đăng ký giao dịch 40 triệu cổ phiếu phổ thông với mã chứng khoán PSN trên UpCOM. PTSC Thanh Hóa có nhiệm vụ công bố thông tin theo quy định.

PTSC Thanh Hóa tiền thân là Công ty xếp dỡ Thanh Hóa, thành lập tháng 4/1965, có nhiệm vụ bốc xếp, vận chuyển hàng hóa phục vụ cho tiền tuyến Miền Nam. Cuối năm 2010, đầu năm 2011, công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần, đồng thời tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng. Từ đó đến nay công ty chưa tiến hành tăng vốn điều lệ.

Hiện PTSC Thanh Hóa hoạt động chính trong ngành kinh doanh dịch vụ cảng, nhiên liệu logistics…Tính đến thời điểm 16/9/2016, công ty có 424 cổ đông trong đó có 2 cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 98,44% vốn điều lệ công ty. 2 cổ đông lớn là Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS - 54,69%) và CTCP Quản lý Quỹ đầu tư tài chính dầu khí (PVFCC – 43,75%).

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, PTSC Thanh Hóa đạt gần 215 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu từ dịch vụ căn cứ cảng đạt 38,5 tỷ đồng, dịch vụ logistics 52,2 tỷ đồng, dịch vụ cơ khí gần 110 tỷ đồng, còn lại là các dịch vụ khác.