PTSC phát hành cổ phiếu: Cơ hội và rủi ro

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Việc PTSC sắp phát hành 75 triệu cổ phiếu sẽ mang lại cơ hội gì và rủi ro nào đối với nhà đầu tư?...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20081114100628569P0C7/ptsc-phat-hanh-co-phieu-co-hoi-va-rui-ro.htm