PTI dự kiến niêm yết vào cuối năm 2010

(ĐTCK-online) Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa nộp hồ sơ xin niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội (HNX). Với vốn điều lệ 450 tỷ đồng, Công ty dự kiến niêm yết 45 triệu cổ phiếu. Hiện PTI đang hoàn tất các thủ tục để chính thức niêm yết trên HNX vào cuối năm 2010.

Năm 2010, PTI đặt kế hoạch doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 640 tỷ đồng, doanh thu đầu tư tài chính là 190 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 107,62 tỷ đồng và cổ tức ở mức 15%/năm. Hoạt động chính của PTI là kinh doanh bảo hiểm gốc: bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người, bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm xe cơ giới, cháy nổ, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh... PTI được sáng lập bởi các cổ đông lớn như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE), Vinaconex…