PTC: Đã có lãi trong năm 2010

(Vietstock) - Mặc dù chỉ lãi hơn 1 tỷ đồng trong năm 2010 nhưng PTC đã khắc phục được mức lỗ 8.5 tỷ đồng của năm 2009.

CTCP Đầu tư & Xây dựng Bưu điện (HOSE: PTC) công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 với doanh thu thuần đạt 110.5 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so cùng kỳ 2009. Tuy nhiên, PTC có mức lãi gộp gần 25 tỷ đồng, ứng với tỷ suất lãi gộp biên tăng từ 2.4% của quý 4/2009 lên 22.6%. Kỳ này, chi phí quản lý doanh nghiệp của PTC cũng tăng khá mạnh tới 255% so cùng kỳ, chiếm 12.8 tỷ đồng. Cuối cùng, PTC lãi ròng hơn 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 3.7 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, PTC thực hiện được 235 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 23% so năm 2009. Lợi nhuận sau thuế là 1.2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 8.5 tỷ đồng.