PTB lãi 9 tháng gần 221 tỷ đồng

Kết thúc quý III/2016, CTCP Phú Tài (PTB) công bố doanh thu đạt 806,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh Internet

Chi phí tài chính giảm 5 tỷ đồng nhờ trong kỳ Công ty không phải gánh lỗ tỷ giá, tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lại tăng khoảng 14,4 tỷ đồng. Kết quả, PTB lãi trước thuế gần 85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 65,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Công ty đạt 2.562 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2015. Kết quả, PTB lãi trước thuế gần 221 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, lãi sau thuế 181,4 tỷ đồng. EPS đạt 8.210 đồng.

Phan hằng