PRUBF1 không chia cổ tức 2010

(Vietstock) – Tại Đại hội nhà đầu tư thường niên 2011, Ban đại diện của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (HOSE: PRUBF1) dẫn nguyên nhân hoạt động của Quỹ mang lại tỷ suất lợi nhuận không được tốt, thêm vào đó là lợi nhuận để lại âm nên Quỹ không chi trả cổ tức 2010.

Ban đại diện cho hay năm vừa qua PRUBF1 lỗ 18.1 tỷ đồng và không trả cổ tức 2010, thay vào đó sẽ tập trung mọi nguồn lực để nâng mức NAV tiếp cận ngưỡng 10,000 đồng. Mặc dù lỗ trong năm qua nhưng Ban đại diện Quỹ nhận khá ít câu hỏi từ phía nhà đầu tư. Phần chất vấn diễn ra gọn nhẹ với một số ý kiến đề nghị chuyển đổi qua quỹ mở, mong muốn được Ban đại diện cam kết lợi nhuận hay được nhận cổ tức… Về việc chuyển qua quỹ mở, Ban đại diện cho biết sẽ trình Đại hội xin ý kiến sau khi có quy định cụ thể của pháp luật. Tại thời điểm ngày 31/12/2010, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ đạt 8,711 đồng, giảm 1.7% trước khi trừ chi phí Quỹ (hoặc giảm 4% sau khi trừ chi phí Quỹ) so với đầu năm. Tuy nhiên, thị giá chứng chỉ quỹ PRUBF1 đã tăng 3.4% trong khi chỉ số VN-Index giảm 2% trong năm, phần lớn nhờ thanh khoản tăng của hoạt động chào mua công khai của Quỹ. Ban Đại diện Quỹ nhận định mặc dù kết quả hoạt động chưa đạt như mong đợi của nhà đầu tư nhưng việc thu hẹp được mức chiết khấu giữa NAV và giá chứng chỉ quỹ từ mức 35% thời điểm đầu năm 2010 xuống còn 30% tại ngày 31/12/2010 là một kết quả đáng khích lệ. Về hoạt động đầu tư, trong năm 2010, PRUBF1 mua ròng 105 tỷ đồng giá trị cổ phiếu (24% tổng giá trị tài sản). Thời điểm cuối năm 2010, giá trị danh mục cổ phiếu chiếm 57% tổng giá trị tài sản. Quỹ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường từ trung bình đến cao. Top 5 cổ phiếu trong danh mục cổ phiếu (31/12/2010) Quỹ đã đầu tư nâng tỷ trọng các ngành sau cao hơn tỷ trọng VN-Index: sản xuất thực phẩm (các cổ phiếu nắm giữ hàng đầu là VNM, Sabeco), thông tin – viễn thông (FPT), hóa chất (DPM, TRC), thiết bị, dịch vụ và phân phối dầu khí (PVD, PVGas). Đồng thời giảm tỷ trọng vào các ngành thấp hơn tỷ trọng trong VN-Index: Dịch vụ tài chính (MSN, PVF), bảo hiểm (BVH), bất động sản (VIC). Đối với trái phiếu, PRUBF1 đã bán 216 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2010 (chiếm 50% giá trị tài sản của Quỹ) và chỉ mua 20 tỷ đồng giá trị trái phiếu. PRUBF1 đã thoái vốn từ trái phiếu dài hạn và đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn. Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ vào cuối năm 2010 là 57% giá trị danh mục cổ phiếu và 43% giá trị danh mục trái phiếu (cộng lãi trái phiếu thu được 64% trong danh mục Trái phiếu là tiền mặt, chiếm 28% tổng giá trị của Quỹ). Tỷ suất lợi nhuận tương đối của danh mục cổ phiếu là -9.8% và danh mục trái phiếu là -0.1%. Về chiến lược đầu tư 2011, PFUBF1 cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng, kinh tế sẽ tốt trong dài hạn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 3-6 tháng tới còn nhiều rủi ro do các biện pháp của Nhà nước chưa phát huy tính hiệu quả rõ ràng. Do vậy, Quỹ sẽ thận trọng trong ngắn hạn và chớp thời cơ trong dài hạn. Đối với thị trường cổ phiếu, Ban đại diện quỹ nhận định mức giá hiện tại phù hợp để đầu tư dài hạn và lựa chọn những doanh nghiệp kinh doanh tốt. Với mức P/E trong khoảng 8-9 lần, thị trường đã rẻ hơn trong quá khứ cũng như trong khu vực. Vấn đề quan tâm hiện tại là thời điểm nào nhà đầu tư trong nước và nước ngoài giải ngân vào thị trường. Trong năm 2011, dự kiến lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết sẽ tăng khá tốt nhờ sức tiêu thụ nội địa và phục hồi kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, EPS có thể tăng trưởng không cao do chi phí sử dụng vốn cao hơn, lợi nhuận từ các khoản đầu tư thấp hơn và sự pha loãng lợi nhuận do phát hành thêm. Thị trường trái phiếu đạt đỉnh điểm lãi suất vào tháng 3/2011, hiện lãi suất đang biến động trước bất ổn do lạm phát, lãi suất và tỷ giá. PRUBF1 cho rằng trái phiếu và tiền mặt vẫn là các công cụ bảo vệ giá trị đầu tư tốt cho đến khi thị trường cổ phiếu tăng trưởng. Về dài hạn, lợi suất trái phiếu sẽ giảm về mức độ cân bằng mới được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản tốt của nền kinh tế. Kết thúc đại hôi, các nội dung lấy ý kiến gồm sửa đổi điều lệ Quỹ và bầu một thành viên mới là ông John Innis Howell vào Ban đại diện đã được thông qua 100%. Được biết, ông John Innis Howell hiện là Tổng Giám đốc, đại diện cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, đang nắm giữ 33.7% tổng số chứng chỉ quỹ PRUBF1. Kết thúc đại hôi, các nội dung lấy ý kiến gồm sửa đổi điều lệ Quỹ và bầu một thành viên mới là ông John Innis Howell vào Ban đại diện đã được thông qua 100%. Được biết, ông John Innis Howell hiện là Tổng Giám đốc, đại diện cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, đang nắm giữ 33.7% tổng số chứng chỉ quỹ PRUBF1.