Private Equity New Markets đăng ký bán thêm 2 triệu cổ phiếu HPG

(NDH) Sau khi bán thành công 2 triệu cổ phiếu HPG, tổ chức đầu tư Đan Mạch tiếp tục đăng ký bán tiếp 2 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ nắm giữ còn 2,89%. Thời gian giao dịch dự kiến từ 29/8 - 26/9 theo phương thức khớp lệnh qua sàn.

Từ ngày 6/8 đến 26/8, Private Equity New Markets II K/S đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu HPG, qua đó giảm số cổ phiếu nắm giữ từ 17,9 triệu cổ phiếu (tương đương 3,72% VĐL) xuống còn 15,9 triệu cổ phiếu. Giao dịch trên đã được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh qua sàn.

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của Private Equity New Markets II K/S tại HPG đạt 3,304%.

Tổ chức này vừa đăng ký bán thêm 2 triệu cổ phiếu HPG, cũng theo phương thức giao dịch qua sàn.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, số cổ phiếu mà Private Equity New Markets II K/S nắm giữ sẽ chỉ còn 13,92 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,889%.

Giao dịch dự kiến từ 29/8/2014 đến 26/9/2014

Được biết, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2014 của HPG đạt hơn 1.874 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng tăng 87% và đạt hơn 1.813 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2014.

Biến động giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu HPG 3 tháng gần đây

Chốt phiên ngày 27/8/2013, HPG đóng cửa tại mức giá 60.000 đồng. HPG là cổ phiếu có tính thanh khoản cao, khối lượng giao dịch bình quần 10 phiên gần đây đạt 1.072.422 đơn vị cổ phiếu.

Thanh Thủy