PQI Cool Drive U350/U350H đoạt giải thưởng thiết kế

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Bút USB Cool Drive U350/U350H của PQI vừa nhận giải thưởng về thiết kế năm 2007 của tổ chức thiết kế công nghiệp JIDPO Nhật Bản.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8159&t=pcolarticle