Porsche Taycan 2024 facelift: Phạm vi hoạt động rộng hơn và kiểu dáng cập nhật

Porsche Taycan đã được nâng cấp vào năm 2024 với diện mạo mới và một số công nghệ mới.

Trịnh Đạt

Nguồn Cartimes: http://cartimes.tapchicongthuong.vn/video/porsche-taycan-2024-facelift-pham-vi-hoat-dong-rong-hon-va-kieu-dang-cap-nhat-15308.htm