PODCAST: Trải qua 4 lần 'buông', bản thân mới thực sự trưởng thành

Một người trưởng thành thật sự không nằm ở số năm tuổi tăng lên mà là quá trình không ngừng buông xả trên mỗi bước đi mà từ từ thanh tỉnh. Sống trên đời nếu cố chấp quá mức sẽ phải đối diện với tai nạn liên hồi. Buông xả mới là tiêu chí đánh giá sự trưởng thành.

Mời quý vị và các bạn lắng nghe Podcast dưới đây:

Mai Hoa

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/podcast-trai-qua-4-lan-buong-ban-than-moi-thuc-su-truong-thanh-169240614150955567.htm