Podacast Đối thoại chuyên đề: Cảnh báo rủi ro khi tham gia mạng lưới tiền ảo Pi Network

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số nhóm công khai hoạt động, trao đổi, thanh toán bằng tiền ảo Pi Networt, hay còn gọi là đồng Pi. Đây là một dạng tiền mã hóa, tiền số, tiền điện tử, không hợp pháp khi sử dụng tại Việt Nam.

Trong Podcast Đối thoại chuyên đề tuần này, Phó Giám đốc Công an tỉnh Võ Văn Dương và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ngãi Đinh Văn Công, sẽ có những chia sẻ, trao đổi xoay quanh vấn đề này.

Thực hiện: BÁO QUẢNG NGÃI ĐIỆN TỬ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/podcast/202402/podacast-doi-thoai-chuyen-de-canh-bao-rui-ro-khi-tham-gia-mang-luoi-tien-ao-pi-network-3074225/