Pocket PC chạy chậm ?

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Em đang dùng Pocket PC. Gần đây, tốc độ hoạt động của máy rất chậm. Có phải do máy dùng gần hết dung lượng gây ra hiện tượng chậm và có cách nào để giải phóng bộ nhớ không? boycomnhom85@yahoo.com...

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=54&subjectID=13514