PNJ chi 135 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2020

PNJ đã thông qua phương án cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 18%, trên cơ sở chỉ tiêu lãi sau thuế ở mức 832 tỷ đồng...

Doanh thu vàng miếngquý 3/2020 tiếp tục tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu vàng miếngquý 3/2020 tiếp tục tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa thông báo chốt danh sách tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2020.

Theo đó, PNJ sẽ thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2020 với tỷ lệ 6% bằng tiền mặt, (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 9/12/2020, ngày thanh toán là ngày 22/12/2020.

Với 225.124.026 cổ phiếu đang lưu hành, PNJ sẽ chi ra hơn 135 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, PNJ đã thông qua phương án cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 18%, trên cơ sở chỉ tiêu lãi sau thuế ở mức 832 tỷ đồng.

Trước đó, Hội đồng Quản trị PNJ thông qua phương án phát hành 2.318.770 cổ phần ESOP 2020, tương đương 1,03% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đối tượng được hưởng là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ cấp trung, nhân viên chủ chốt thuộc PNJ và các công ty con. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là hơn 2.276 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kết thúc quý 3, doanh thu thuần đạt 3.922 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ (3.934 tỷ đồng), tuy nhiên, theo PNJ doanh thu bán lẻ (bao gồm trang sức và đồng hồ) tăng 9,5%, doanh thu vàng miếng tiếp tục tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 202 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ (gần 208 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần PNJ đạt 11.668 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ, hoàn thành 80,6% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 810 tỷ đồng, giảm 20,6% và hoàn thành 77,4% kế hoạch năm, lãi sau thuế đạt 642 tỷ đồng.

Hiện tại, PNJ đã mở mới 23 cửa hàng trên tổng số kế hoạch là 31 cửa hàng, nâng cấp 8 cửa hàng gold.

Hà Anh

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/pnj-chi-135-ty-dong-tra-co-tuc-dot-1-2020-2020111316271258.htm