PNC: Phương án tăng vốn lên 200 tỷ đồng gặp trục trặc

(Vietstock) – Sáng 25/03, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của CTCP Văn hóa Phương Nam (HOSE: PNC) đã không thống nhất với phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 200.6 tỷ đồng do HĐQT đề xuất. Cổ đông cho rằng phương án chưa cụ thể, rõ ràng nên chưa thể thống nhất được.

Theo phương án do HĐQT đề xuất, công ty dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu, tương đương 100 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược trong và ngoài nước, các đối tác có tiềm lực tài chính, hoạt động trong lĩnh vực phù hợp với hoạt động của PNC. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh vào các lĩnh vực mới như sản xuất phim nhựa, cụm rạp chiếu phim, thiết bị đọc sách điện tử, mở trường dạy ngoại ngữ, đào tạo nghề; kinh doanh địa ốc, phòng trà ca nhạc… Ngoài phương án tăng vốn, các tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2011 và một số vấn đề khác đều được Đại hội thông qua. Theo đó, Đại hội thống nhất với chỉ tiêu 419.5 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế 11 tỷ đồng, và tỷ lệ cổ tức 8%. Kế hoạch doanh thu của PNC giảm nhẹ so với mức thực hiện của năm 2010 là 425.36 tỷ đồng, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận lại tăng mạnh lên đến 44% Về kế hoạch đầu tư trong năm 2011, Đại hội thông qua các phương án do HĐQT đề xuất với tổng vốn 17.5 tỷ đồng, trong đó 7.9 tỷ đồng cho các dự án từ năm 2010 chuyển sang và hơn 9.63 tỷ đồng đầu tư cho dự án mới sẽ triển khai trong năm nay. Một vấn đề khác cũng được thông qua tại Đại hội là việc chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 5% và sẽ thực hiện vào quý 2/2011.