PNC: Indochina Capital Vietnam Holdings Limited đã bán 261.000 CP

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) Indochina Capital Vietnam Holdings Limited, cổ đông lớn của CTCP Văn hóa Phương Nam (PNC) đã bán 261.000 cổ phiếu trong tổng số 1.667.104 cổ phiếu PNC nắm giữ.

    Qua đó giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu PNC từ 16,57% xuống 13,98%, tương đương 1.406.104 cổ phiếu . Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 12/8. Trước đó, từ ngày 6/8 đến ngày 7/8, tổ chức này đã bán xong 182.500 cổ phiếu trong tổng số 1.568.100 cổ phiếu PNC nắm giữ. Qua đó, giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu PNC từ 24,12% xuống 21,32% (1.385.600 cổ phiếu).

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEEDEH/pnc:-indochina-capital-vietnam-holdings-limited-da-ban-261-000-cp.html