PMU trước nguy cơ “cháy túi”

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Những quy định mới có thể đẩy các PMU (ban quản lý dự án) vào cảnh "giải thể" sớm vì lỗ vốn...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=433552b186b4fb&page=category