PLC điều chỉnh giảm 35% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 do mảng nhựa đường gặp khó khăn

So với năm 2015 nhu cầu nhựa đường Việt Nam ở mức trên 950 ngàn tấn thì dự kiến năm 2016 nhu cầu sụt giảm mạnh chỉ ở mức dưới 600 ngàn tấn.

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (mã PLC - HNX) sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 15/12/2016 để điều chỉnh kế hoạch tài chính tổng hợp của PLC năm 2016; Giải trình nội dung điều chỉnh kế hoạch tài chính tổng hợp...

Theo đó, hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 của PLC gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh diễn biến giá đầu thế giới biến động phức tạp, chưa có nhịp phục hồi ổn định, mặc dù kinh tế trong nước ổn định, lãi suất, tỷ giá, lạm phát biến động thấp... các ngành hàng kinh doanh của PLC chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đặc biệt ngành hàng nhựa đường mang tính chu kỳ, chịu ảnh hưởng rất lớn từ việc triển khai các dự án giao thông đường bộ và nguồn vốn triển khai, hầu hết các dự án giao thông lớn tạm ngưng hoặc chỉ giải ngân thấp và thực hiện rất chậm...

So với năm 2015 nhu cầu nhựa đường Việt Nam ở mức trên 950 ngàn tấn thì dự kiến năm 2016 nhu cầu sụt giảm mạnh chỉ ở mức dưới 600 ngàn tấn.

Mặc dù ngành hàng nhựa đường cố gắng giữ vững thị phần trong nước và hướng tới xuất khẩu nhưng những biến động về giá nhập, giá bán, nhu cầu và cạnh tranh gay gắt dẫn đến hiệu quả giảm sút rất lớn.

PLC điều chỉnh giảm 35% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 do mảng nhựa đường gặp khó khăn - Ảnh 1

Để phù hợp với tình hình thực tế, PLC thực hiện xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh kế hoạch 2016. Cụ thể, PLC điều chỉnh giảm 16,8% kế hoạch doanh thu năm 2016 xuống còn 4.983,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 điều chỉnh giảm từ 311 tỷ đồng xuống còn 201,7 tỷ đồng (giảm 35% so với kế hoạch cũ, giảm 39% so với cùng kỳ).