PlayStation 3 tốn điện gấp 5 lần tủ lạnh

    Gốc

    Một máy PS3, dù không chạy game, chỉ ở chế độ bật, cũng tốn đến 250 đô la (gần 4 triệu đồng) mỗi năm.

      Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/06/3B9AE4DD